Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ SIÊU LỪNG 26/10/2021
3 LÝ THỊ PHƯƠNG LAN 26/10/2021
4 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021
5 TRẦN VĂN THI 26/10/2021
6 TRẦN PHI ĐỆ 26/10/2021
7 Huỳnh Quốc Nam 26/10/2021
8 Huỳnh Thị Thu Cúc 26/10/2021
9 Phạm Văn Hiền 26/10/2021 04/11/2021
10 Nguyên Bao Ngoc 26/10/2021