Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Phú Hiếu Tâm 23/10/2021
3 BÙI THỊ KIM HOA 23/10/2021
4 DƯƠNG NHẬT HOÀNH ANH 23/10/2021
5 HUỲNH VĂN THUẬN 23/10/2021 26/10/2021
6 LÊ VĂN NGOC 23/10/2021
7 LÝ MỸ PHƯỢNG 23/10/2021 08/11/2021
8 BÙI THỊ BẢY 23/10/2021 08/11/2021
9 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 23/10/2021 01/11/2021
10 CTY CỔ PHẦN TDS 23/10/2021 01/11/2021