Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THANH HẰNG 27/10/2021
3 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
4 TRẦN PHƯƠNG 27/10/2021
5 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
6 Ta thanh ngan 27/10/2021 01/11/2021
7 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021 01/11/2021
8 nguyễn thị lê nguyệt 27/10/2021 01/11/2021
9 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
10 CN TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MTV XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TPHCM 27/10/2021 29/12/2021