Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ TẤN ĐẠT 27/01/2022
3 Nguyễn hữu khoa 27/01/2022
4 ĐÀO THỊ ANH 27/01/2022 28/01/2022
5 ĐÀO THỊ ANH 27/01/2022 28/01/2022
6 NGUYỄN THỊ TÚ 27/01/2022 17/02/2022
7 Trần Thị Hoa Lê 27/01/2022 25/02/2022
8 VÕ THỊ BIÊN 27/01/2022 08/02/2022
9 Nguyễn Thành Công 27/01/2022
10 TRỊNH XUÂN KHÁNH 27/01/2022