Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỖ MINH NHẬT 28/09/2021
2 TRẦN THANH TÂM 28/09/2021
3 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
4 Lê Bích Loan 28/09/2021
5 Nguyễn Thị Thu Hương 28/09/2021
6 Nguyễn Minh Khánh 28/09/2021
7 Nguyễn Thị Thu Hương 28/09/2021
8 ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯỢNG 28/09/2021 18/10/2021
9 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
10 VÕ CHÍ DŨNG 28/09/2021