Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hoàng Việt 19/01/2022
3 LÊ VĂN TIẾN 19/01/2022
4 PHẠM NGỌC ANH 19/01/2022
5 Trần Thiên Thanh 19/01/2022 26/01/2022
6 TRƯƠNG DƯƠNG TÂM 19/01/2022
7 Lê Thị Thảo Ly 19/01/2022 26/01/2022
8 Nguyễn Quốc Thống 19/01/2022
9 Nguyễn Hoàng Việt 19/01/2022
10 Phạm Thanh Minh 19/01/2022