Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TRANG NHUNG 28/01/2021 25/11/2020
2 Nguyễn Thị Hiên Nga 28/01/2021 25/11/2020
3 NGUYỄN MINH TIẾN 28/01/2021 25/11/2020
4 Đào Nguyên Cương 28/01/2021 25/11/2020
5 Nguyễn Thị Hòa 28/01/2021 25/11/2020
6 PHÙNG THỊ TÚ ANH 28/01/2021
7 Phạm Thị Quỳnh Trang 28/01/2021 25/11/2020
8 Trương Thị Thanh Trúc 28/01/2021
9 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 28/01/2021 25/11/2020
10 Phạm Thị Trường An 28/01/2021 25/11/2020