Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Chăn Nuôi Ba Miền 20/05/2022
3 NGÔ PHẠM THƯƠNG 20/05/2022
4 Trần Văn Tiến 20/05/2022
5 ĐỖ ANH VŨ 20/05/2022
6 ĐỖ ANH VŨ 20/05/2022
7 ĐỖ ANH VŨ 20/05/2022
8 ĐỖ ANH VŨ 20/05/2022
9 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÊ ADV 20/05/2022
10 VÕ NGÔ VĂN SỸ 20/05/2022