Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG VĂN PHÁT 28/10/2021
3 VÕ VĂN CĂNG 28/10/2021
4 Nguyễn Ngọc Như Uyên 28/10/2021
5 Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/10/2021
6 LÊ NGUYÊN TOÀN 28/10/2021
7 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 28/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HỒNG 28/10/2021 02/11/2021
9 NGÔ CHÁNH NHIỀU 28/10/2021 29/10/2021
10 NGUYỄN THỊ NHUNG 28/10/2021 11/11/2021