Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thúy Hà 06/12/2021
3 Trần Thị Kim Yến 06/12/2021
4 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 06/12/2021
5 NGUYỄN KIM QUYÊN 06/12/2021
6 Nguyễn Thị Hoài Thu 06/12/2021
7 vương ngọc khang 06/12/2021
8 hồ vũ bảo huy 06/12/2021
9 DANG THI THUY 06/12/2021
10 Tiến Thị Tuyết Mai 06/12/2021