Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 06/05/2021
2 Nguyễn Phú Nhật Lan 06/05/2021
3 LẠI THỊ KIM THOA 06/05/2021
4 Nguyễn Tuấn Trung UPS 06/05/2021
5 Lê Đức Ngân Hà 06/05/2021
6 Vũ Thị Hương 06/05/2021
7 Nguyễn Tuấn Trung UPS 06/05/2021
8 Vũ Thị Hương 06/05/2021
9 Vũ Thị Hương 06/05/2021
10 Hồ Quốc Bảo 06/05/2021