Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔ NA 12/05/2021
2 Nguyễn Thảo Vy 12/05/2021
3 Nguyễn Thị Bích Loan 12/05/2021
4 HUỲNH THANH LONG 12/05/2021
5 Phạm Tấn Cường 12/05/2021 13/05/2021
6 THAI THI KIM QUY 12/05/2021
7 NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 12/05/2021
8 THAI THI KIM QUY 12/05/2021
9 Lâm Ngọc Tường Vi 12/05/2021
10 Mohamed Aly 12/05/2021