Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 28/09/2021
2 Mai Thị Phương Thanh 28/09/2021 01/10/2021
3 Mai Thị Phương Thanh 28/09/2021 01/10/2021
4 Nguyễn Thị Bình An 28/09/2021
5 Trần Hồng Lê 28/09/2021
6 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
7 BÙI ĐĂNG SAM - NGUYỄN THỊ THÚY -NH:PHẠM THÀNH LUÂN -GUQ 28/09/2021 29/09/2021
8 BÙI ĐĂNG SAM - NGUYỄN THỊ THÚY -NH:PHẠM THÀNH LUÂN -GUQ 28/09/2021 29/09/2021
9 BÙI ĐĂNG SAM - NGUYỄN THỊ THÚY -NH:PHẠM THÀNH LUÂN -GUQ 28/09/2021 29/09/2021
10 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 28/09/2021