Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Thị Thúy Việt 23/09/2019
2 TĂNG HỒNG THẢO 23/09/2019
3 PHẠM THỊ HƯƠNG 23/09/2019 30/09/2019
4 TRÂN THỊ NGỌC THANH 23/09/2019 26/09/2019
5 TRẦN THỊ HOÀNG THẢO 23/09/2019 26/09/2019
6 TRẦN THỊ TRỄ 23/09/2019 26/09/2019
7 NGUYỄN THỊ GẤM 23/09/2019
8 đặng ánh vy 23/09/2019 24/09/2019
9 PHAN VĂN HUYỆN 23/09/2019
10 Vũ Văn Thuận 23/09/2019