Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyen thi thai hien 19/10/2021
3 Cao Phan Bội Quỳnh 19/10/2021
4 Nguyễn Sương Thi 19/10/2021
5 HUỲNH THỊ KIM CHI 19/10/2021
6 Đặng Thanh Thảo 19/10/2021
7 Hồ Thị Duyên Mai 19/10/2021
8 Vũ văn ngợi 19/10/2021
9 MAI VĂN CHIỂU 19/10/2021
10 OSAMU IKEZOE 19/10/2021 22/10/2021