Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHAN THỤY MINH 27/05/2022
3 Nguyễn Thị Lan Tường 27/05/2022
4 LÊ NGỌC KHƯƠNG 27/05/2022
5 Lê Thanh Hiền 27/05/2022
6 LÊ THỊ THANH TUẤN 27/05/2022
7 ĐẶNG PHỤNG NHI 27/05/2022
8 ĐÀO THỊ MỸ NGÔN 27/05/2022
9 ĐẶNG THÁI VƯƠNG 27/05/2022 07/06/2022
10 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 27/05/2022 07/06/2022