Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ KIM HOA 23/10/2021
3 huỳnh văn hưng 23/10/2021
4 ĐỖ NGỌC HÂN 23/10/2021 28/10/2021
5 NGUYỄN VĂN TUẤN 23/10/2021 28/10/2021
6 TRẦN THỊ THÙY TRANG 23/10/2021 25/10/2021
7 NGUYỄN NGỌC SANG 23/10/2021 25/10/2021
8 Đỗ Trung Quân 23/10/2021 28/10/2021
9 Lê Xuân Tú 23/10/2021 27/10/2021
10 ĐỖ XUÂN HUY 23/10/2021 27/10/2021