Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH TÂN PHÚ 14/05/2021
2 Phan Nhật Hạ 14/05/2021
3 Phạm Thảo Trinh 14/05/2021
4 Dư Quốc Thái 14/05/2021
5 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH 14/05/2021
6 NGUYỄN HOÀNG PHƯỢNG 14/05/2021 21/05/2021
7 Phạm Thảo Trinh 14/05/2021
8 CÔNG TY TNHH BẾP TÔI 14/05/2021 27/05/2021
9 Hà Thị Mai 14/05/2021
10 Phan Thị Hương Loan 14/05/2021 17/05/2021