Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 ĐẶNG THỊ HỒNG HIẾU 07/05/2021
3 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU 07/05/2021
4 Trương Nguyễn Vĩnh Ngọc Tuyết 07/05/2021
5 NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU 07/05/2021
6 NGUYỄN VĂN THÀNH 07/05/2021
7 Trần Thanh Trường 07/05/2021
8 Phạm Quỳnh Hoa 07/05/2021
9 Nguyễn Hoàng Thanh Duyên 07/05/2021
10 Nguyễn Tuấn Trung UPS 07/05/2021