Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Ngọc Tĩnh 01/03/2021
2 TRƯƠNG TRỌNG TUÂN 01/03/2021
3 Hồ Nguyễn Trúc Linh 01/03/2021
4 NGUYỄN THỊ MƠ 01/03/2021
5 LÊ THỊ VÂN TRANG 01/03/2021
6 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 01/03/2021
7 Phạm Thị Thanh Ngân 01/03/2021
8 L6Ê KIM HOÀNG ĐỨC 01/03/2021
9 L6Ê KIM HOÀNG ĐỨC 01/03/2021
10 NGUYEN THI BICH THAO 01/03/2021