Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN TƯỞNG 20/10/2021
2 ĐẶNG CÔNG THANH 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ THI THI 20/10/2021
4 NGÔ VĂN CHUNG 20/10/2021
5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/10/2021
6 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/10/2021
7 NGÔ ĐỨC HẢI 20/10/2021
8 Lại Thanh Liêm 20/10/2021
9 Phùng Đình Sĩ 20/10/2021
10 VĂN NGỌC THÚY ANH 20/10/2021