Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng 26/02/2021
2 Nguyễn Trọng Tín 26/02/2021
3 TRẦN VĂN THI 26/02/2021
4 NGUYỄN BẢO THY 26/02/2021
5 CAO PHÁT ĐẠT 26/02/2021
6 TRẦN THỊ THU 26/02/2021
7 Trần Lê Thương Thương 26/02/2021 29/03/2021
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG 26/02/2021 12/03/2021
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KỲ PHONG 26/02/2021 12/03/2021
10 PHAN VĂN TIẾT 26/02/2021