Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHÓ TUẤN HẢI 27/10/2021
3 NGUYỄN VĂN NGỌ 27/10/2021 10/11/2021
4 VÕ THỊ MAI HOA 27/10/2021
5 NGUYỄN THỊ VƯỢT ( LÊ ĐỨC HÙNG - NH) 0942162112 27/10/2021 28/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG LÂM 27/10/2021 10/11/2021
7 LÊ VĂN AN 27/10/2021 28/10/2021
8 LÊ THỊ THỦY ( NGUYỄN MẠNH HIẾU - UQ) 0908196056 27/10/2021 28/10/2021
9 binh my cooperative argriculture 27/10/2021 29/10/2021
10 Nguyễn Ngọc Đệ 27/10/2021