Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT IN MINH HIỂN 20/05/2022
3 LÊ THỊ NHƯ Ý 20/05/2022
4 TRẦN THỊ CÔNG HIỆP 20/05/2022
5 TRẦN THỊ CÔNG HIỆP 20/05/2022
6 LÊ THỊ SANG 20/05/2022
7 Phí Thị Thoa 20/05/2022
8 Nguyễn Thế Phương 20/05/2022
9 Minh Nhật Vlab Test 20/05/2022 06/06/2022
10 NGUYEN THI DIEU HIEN 19/05/2022