Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thanh Thủy Tiên 18/05/2022 23/05/2022
3 NGUYỄN TRẦM YẾN NHI 18/05/2022 23/05/2022
4 LÊ THANH PHONG 18/05/2022 23/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BTT 18/05/2022
6 PHẠM DUY KHÁNH 18/05/2022
7 PHAN HỮU HIẾU 18/05/2022
8 NGUYỄN TRẦM HOÀNG ANH 18/05/2022 23/05/2022
9 nguyễn thị thuý kiều 18/05/2022
10 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 18/05/2022