Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH BETTER PHARMA VIỆT NAM 22/08/2019
2 Đào Thị Hương 22/08/2019
3 Nguyễn Thị Ái Vân 22/08/2019 27/08/2019
4 LÊ HUỲNH ÁI LAN 22/08/2019
5 ĐINH VĨNH DUYÊN 22/08/2019 27/08/2019
6 LÂM GIA TUẤN 22/08/2019 27/08/2019
7 LÊ MINH ANH 22/08/2019 25/10/2019
8 Đoàn Thị Thảo Loan 22/08/2019 18/09/2019
9 ĐỒNG THỊ ANH CHI 22/08/2019 10/09/2019
10 Liễu Nguyễn Hồng Nhi 22/08/2019 27/08/2019