Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 To Thi Dieu Hoai 07/07/2022
3 Phan Thanh Tam 07/07/2022
4 Phạm Phương Trang 07/07/2022
5 TRẦN VĂN HÀNH 04000 07/07/2022 08/07/2022
6 LÊ SỸ KHÁNH-TRẦN THỊ NGỌC ANH 07/07/2022 08/07/2022
7 NGÔ THỊ CẨM LY 08000 07/07/2022 22/07/2022
8 Phan Thanh Tam 07/07/2022
9 PHẠM THỊ DIỆU- UQ LÊ ANH KHẢI- 0349280156 07/07/2022 22/07/2022
10 ĐẶNG PHONG THANH TRƯỜNG 07/07/2022