Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRỊNH PHÚ QUỐC 27/09/2022
3 PHÙNG NGỌC ANH 27/09/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 27/09/2022
5 NGUYỄN ĐÔNG THỨC 27/09/2022
6 Nguyễn Thị Ngọc Lan 27/09/2022
7 Nguyễn Thị Linh 27/09/2022
8 LÊ THÙY DƯƠNG 27/09/2022
9 Nguyễn Thị Ngọc Lan 27/09/2022
10 NGUYỄN ĐÔNG THỨC 27/09/2022