Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
4 HUỲNH THI MỸ TRANG 04/12/2021
5 Dương Thị Mạnh Nhung 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Thịnh Phước 04/12/2021
8 Nguyễn Kim Ngọc 04/12/2021
9 Nguyễn Kim Ngọc 04/12/2021
10 CTY TNHH LIÊN CHÂU 04/12/2021