Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 phạm anh Kiệt 02/12/2021
4 Do Doan Thuy Linh 02/12/2021
5 Nguyễn Thị Vân 02/12/2021
6 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 02/12/2021
7 TRẦN THỊ KIM DUNG 02/12/2021
8 Võ Vương Diệu Thuý 02/12/2021
9 Nguyễn Thị Tố Quyên 02/12/2021
10 Trương Thị Kim Cẩm 02/12/2021