Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ánh Trúc 27/05/2022
3 Nguyễn Văn Tài 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Lệ Hằng 27/05/2022
5 Nguyễn Ngọc Thu Hương 27/05/2022 03/06/2022
6 Trương Công Luận 27/05/2022
7 PHAN VĂN NGHĨA 27/05/2022 01/06/2022
8 Trần Ngọc Thúy Liễu 27/05/2022 01/06/2022
9 Lê Thanh Hiền 27/05/2022
10 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 27/05/2022