Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀM THANH TÙNG 21/01/2022
3 Nguyễn Trọng Minh 21/01/2022
4 phạm thị hoa 21/01/2022
5 TRAN NGOC KIM LOAN 21/01/2022
6 ĐOÀN THỊ THU HUYỀN 21/01/2022 11/02/2022
7 NGUYỄN THẾ ANH -UQ - NH - HUỲNH THANH DUY - 0367054965 21/01/2022 24/01/2022
8 NGUYỄN THẾ ANH -UQ - NH - HUỲNH THANH DUY - 0367054965 21/01/2022 24/01/2022
9 TRƯƠNG TUẤN HOÀNG-NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO 21/01/2022 24/01/2022
10 Lê Thị Oanh 21/01/2022 26/01/2022