Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 MAI THỊ NGỌC YẾN 24/01/2022
5 Danh Minh Tấn 24/01/2022
6 Lê Thị Thùy Dương 24/01/2022
7 TRẦN THỊNH PHÁT 24/01/2022
8 HOA TIẾT HẠNH 24/01/2022 22/02/2022
9 TRƯƠNG THỊ KIỀU- 24/01/2022 25/01/2022
10 le thi tuong vi 24/01/2022