Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VĂN QUAN BẢO NGỌC 02/12/2021
3 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG VŨ GIA PHÁT 02/12/2021
4 Phan Thanh Sơn 02/12/2021
5 Phan Thị Hồng Chi 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Loan 02/12/2021
7 Võ Thị Thanh Hoa 02/12/2021
8 vũ thị nguyệt quế 02/12/2021
9 Dương Văn Thuận 02/12/2021
10 Đoàn Thị Thu Sương 02/12/2021