Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN MINH HẰNG 08/12/2021
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Nga 08/12/2021
5 LÊ MẠNH HÙNG 08/12/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 08/12/2021
7 Mã Thị Nga 08/12/2021 13/12/2021
8 VÕ NGỌC TỐ TRINH 08/12/2021
9 DƯƠNG TUYẾT NHI 08/12/2021
10 Lê Thị Tuyết Mai 08/12/2021