Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯ LÝ HẲNG 25/01/2022
3 Lê Thị Quyên 25/01/2022
4 NGUYỄN QUỐC GIÀU 25/01/2022
5 Lê Trương Thị Huỳnh Như 25/01/2022
6 Phan Thị Phương Huyền 25/01/2022
7 THẠCH THẢO 25/01/2022
8 LÊ CHÍ TRUNG 25/01/2022
9 Dương Văn Thuận 25/01/2022
10 VÕ VĂN CHIẾN 25/01/2022 16/02/2022