Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 43 21/10/2019 30/10/2019
2 Công ty Cổ phần SENI ART 21/10/2019
3 nguyễn thụy ngọc phương 21/10/2019
4 NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU HCMC BRANCH-DHL 21/10/2019 30/10/2019
5 CÔNG TY TNHH ALWAYS-DHL 21/10/2019 30/10/2019
6 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 21/10/2019
7 FAHASA-DHL 21/10/2019 30/10/2019
8 MISS THN NGUYEN K8863205-DHL 21/10/2019 30/10/2019
9 DECATHLON VIETNAM OFFICE-DHL 21/10/2019 30/10/2019
10 DISTRICT EIGHT DESIGN CO.LTD-DHL 21/10/2019 30/10/2019