Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI NGỌC PHƯƠNG THẢO 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Như Trúc 02/12/2021
4 Đỗ Thị Ánh Liễu 02/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT 02/12/2021
6 Biện Thị Mai Anh 02/12/2021
7 NHAN BỬU LAN 02/12/2021
8 BÙI KHẮC DUY 02/12/2021
9 Bùi Thị Thanh Ngân 02/12/2021
10 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 02/12/2021