Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
3 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
4 Lê thị tuyết Sương 05/12/2021
5 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
6 PHẠM THỊ CÚC 05/12/2021
7 Bùi Thị Lan Hương 05/12/2021
8 Nguyễn Đình Hưng 05/12/2021
9 LÊ MINH NHỰT 05/12/2021
10 La Thị Thu Thúy 05/12/2021