Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Chiêm Thị Ngọc Minh 12/08/2020
2 Đào Thị Như Phương 12/08/2020
3 Mạc Câm Lộc 12/08/2020
4 Nguyễn Thị Thanh Hiền 12/08/2020
5 Lê Thị Điều 12/08/2020
6 Đinh Huy Cường 12/08/2020 13/08/2020
7 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 12/08/2020
8 Nguyễn Minh Tuấn 12/08/2020 17/08/2020
9 ĐÀO TUẤN TÂM 12/08/2020
10 vuong thị trà my 12/08/2020