Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ NHƯ Ý 20/05/2022
3 Hoàng Thi Kim Thùy 20/05/2022
4 Phạm Thị Mỹ Dung 20/05/2022 21/06/2022
5 CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN AN THÀNH 20/05/2022
6 Phạm Thị Ngọc Hiền 20/05/2022
7 PHẠM DUY HẢI 20/05/2022 03/06/2022
8 VÕ THANH PHƯƠNG 20/05/2022
9 TRẦN THỊ KIM OANH 20/05/2022 03/06/2022
10 PHAN NGỌC HUỆ 20/05/2022 25/05/2022