Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM VIỆT NHẬT 03/12/2021
4 Công Ty TNHH Otech 03/12/2021
5 Do Thi Han 03/12/2021
6 Châu Vĩnh Tòng 03/12/2021
7 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ ÁNH HUYỀN 03/12/2021
9 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
10 ĐẶNG CAO HẠNH 03/12/2021