Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Lệ Thu 04/07/2022
3 LÊ ANH HOÀNG 04/07/2022
4 Công ty TNHH Sài Gòn Biochem 04/07/2022
5 Huỳnh Mỹ Linh 04/07/2022
6 Lê Thị Lệ Thu 04/07/2022
7 NGUYỄN QUỐC TRẠNG 04/07/2022
8 Nguyễn Ngọc Hưng 04/07/2022
9 Nguyễn Phan Nhật Linh 04/07/2022
10 Lê Ngọc Khánh Vy 04/07/2022 07/07/2022