Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thái Phượng 21/10/2021
2 Phạm văn Lượng 21/10/2021
3 LÊ ANH HOÀNG 21/10/2021
4 Trần Yến Nhi 21/10/2021
5 Bùi Thị Hồng Phương 21/10/2021
6 PHẠM NGỌC TRỌNG 21/10/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 21/10/2021
8 Nguyễn Hoàng Kim Long 21/10/2021
9 Trương Mỹ Thanh 21/10/2021
10 LÊ THỊ XUÂN 21/10/2021