Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Trúc Duy 22/10/2019 23/10/2019
2 CT CP ĐẠI LÝ CYPRESS CHÂU Á 22/10/2019 23/10/2019
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22/10/2019
4 HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH 22/10/2019 24/10/2019
5 TRẦN MINH NGỌC 22/10/2019
6 Ban QLDA ĐTXD CCT Dân dụng và Công nghiệp (Đ/d: Võ Đình Tùng) 22/10/2019 03/12/2019
7 Đào Thị Mộng Thu 22/10/2019
8 TÔN XUÂN CẢNH 22/10/2019 05/11/2019
9 CÔNG TY TNHH DL VT TIẾN OANH 22/10/2019 24/10/2019
10 HTX VT HH - HK - DL HỒNG HÀ 22/10/2019 24/10/2019