Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 Lê Thị Hà Thúy 21/01/2022
4 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 21/01/2022
5 CTY CP VT Xăng Dầu và Hàng Hóa Pacific 21/01/2022 26/01/2022
6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/01/2022
7 Nguyễn Vũ Cẩm Hồng 21/01/2022
8 TRƯƠNG VĂN BẢO 21/01/2022 24/01/2022
9 PHAN TỐ SEN 21/01/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG AN THỊNH PHÁT (Đ/d: Nguyễn Việt Anh) 21/01/2022 25/02/2022