Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Trọng Tín 23/10/2020
2 ĐẶNG KIỀU THÚY VY 23/10/2020 30/10/2020
3 PHAN ĐÌNH TÌNH 23/10/2020
4 PHAN ĐÌNH TÌNH 23/10/2020
5 ĐẶNG KIỀU THÚY VY 23/10/2020 30/10/2020
6 ĐẶNG KIỀU THÚY VY 23/10/2020 30/10/2020
7 Trần Thị Hường 23/10/2020
8 PHẠM THỊ THU HÀ 23/10/2020
9 Nguyễn Trọng Tín 23/10/2020
10 VĂN MINH TUẤN 23/10/2020 03/11/2020