Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thi Thi 24/05/2022
3 HOÀNG THỊ NHUNG 24/05/2022
4 NGUYỄN VĂN QUANG 24/05/2022
5 Trần Thanh Bảo 24/05/2022
6 Nguyen Bao Nhu 24/05/2022
7 Trần Kim Oanh 24/05/2022
8 Dương Tấn Lực 24/05/2022
9 Trịnh Phương Thảo 24/05/2022
10 Cao Khiết Ngọc 24/05/2022