Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRAN NGOC KIM LOAN 21/01/2022
3 Lưu Thái Hà 21/01/2022
4 NGUYỄN VĂN LƯỢC 21/01/2022 24/01/2022
5 PHẠM THỊ THÊU 21/01/2022 11/02/2022
6 ĐOÀN LÂN SƯ RỒNG HỒNG NGHỆ VIỆT NAM 21/01/2022 25/01/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CENCO (Đ/d: Nguyễn Văn Toàn) 21/01/2022 25/02/2022
8 NGUYỄN THỊ THANH MAI 21/01/2022 28/01/2022
9 NGUYỄN KHẢI HOÀN 21/01/2022 26/01/2022
10 NGUYỄN KIM TUẤN 21/01/2022 11/02/2022