Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Phạm Kim Loan 18/10/2021
3 Nguyễn Văn Hảo 18/10/2021
4 Nguyễn Thị Phương Nhung 18/10/2021
5 Khuất Quang Trường 18/10/2021
6 Nguyễn Thị Phương Nhung 18/10/2021
7 Nguyễn Thị Phương Nhung 18/10/2021
8 Lê Trúc Huỳnh 18/10/2021
9 Võ Văn Tiến 18/10/2021
10 Nguyễn Thị Phương Nhung 18/10/2021